Skip to main content

Bij familiebedrijf ADG Dienstengroep – bekend van o.a. schoonmaakbedrijf Asito – hebben ze daar iets op gevonden. Hun aanbod in facilitymanagement is laat-cyclisch gevoelig voor de conjunctuur, hun personeelsdiensten vroeg-cyclisch. Niet gevoelig voor de conjunctuur is hun dienstverlening in zorg & welzijn. Door de risico’s slim te spreiden over verschillende diensten, is ADG minder kwetsbaar voor conjunctuur golven. Verder valt het 70-jarige bedrijf ook op door maatschappelijke drive zoals projecten om statushouders aan werk te helpen en de impact op het milieu te verlagen. Een sterk staaltje denken in generaties in plaats van kwartalen. Zo word je gezond oud. De vraag is: Wat doe jij vandaag om je strategie in lijn te brengen met de toekomst?

Met #StrategyasaService #groei je sneller dan de markt, ook als het tegenzit. #gofastforward #strategie

Niet denken in kwartalen, maar in generaties